(Polski) Informator o podjęciu pracy w Polsce

6Дозвіл на роботу –  це документ, який надає право при наявності візи чи дозволу на перебування на території Польщі легально працювати у країні. Іноземець, який походить з країни, що не належить до ЄС, повинен мати дозвіл на працю, якщо він хоче працювати на території Польщі. Про видання такого документу має заявити майбутній працедавець. В цей час іноземець не зобов’язаний перебувати в Польщі, його завдання – це тільки знайти працедавця. Заповнений внесок про надання дозволу на працю і всі інші необхідні документи повинні бути подані до відповідного органу принаймні за 30 днів до закінчення терміну дії попереднього дозволу чи до початку роботи на території Польщі. Подані документи повинні бути в оригіналі або ж підтверджені згідно правовим нормам в Польщі (за винятками паспортів). Документи  повинні бути перекладені та засвідчені у присяжного перекладача. Дозвіл на працю видається на максимальний термін – 3 роки. В випадку, коли іноземець займає керівну посаду та працевлаштував у своїй фірмі принаймні 25 працівників, цей термін збільшується до 5 років. Дозвіл на працю видається для конкретної особи, на конкретне місце та терміни. У самому дозволі вказується назва суб’єкту, котрий хоче влаштувати до себе на роботу іноземця, назва посади та вид самої роботи. Робота у Польщі буде вважатися легальною лише тоді, коли іноземець виконує саме ту працю, про яку йдеться мова в довзволі. Це означає, що якщо іноземець змінює своє місце праці (фірму, посаду, сферу діяльності і тд.), то він повинен отримати новий дозвіл на працю в Польщі. Дозвіл на працю є чинним, якщо: Працедавець надає працівнику (іноземцю) інший характер роботи чи переводить його на іншу посаду на термін, що не перевищує 30 днів в календарному році. Увага: зміна місця роботи чи посади на більше, ніж 30 днів, вимагає вироблення нового дозволу на роботу. Не зобов’язані мати дозвіл на працю громадяни таких країн як: Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова, Росія та Україна, які можуть працювати 6 місяців на протязі 12 місяців, незважаючи на кількість працедавців та місць працевлаштування, на підставі писемної умови про працю, якщо іноземець проінформував Департамент Праці, відповідний до місця проживання іноземця про місце виконання праці, працедавця, умови, час виконання роботи та заробітну плату в брутто. Це означає, що іноземці, які походять з цих країн, можуть працювати на території Польщі без необхідності отримання дозволу на працю, якщо:

 • Працедавець реєструє в службі занятості заяву про намір працевлаштувати іноземця (максимально на 6 місяців)
 • Іноземець має робочу візу, яка надає право легально працювати у Польщі або має дозвіл на перебування на території Польщі.

Polska-latawiec-logo

Робота для тимчасових працівників та студентів:

Іноземцю, який працює додатково (тобто не постійно) чи сезонно, не потрібно мати дозволу на працю. Так само, як і біженці, іноземці повинні мати лише документи, що дозволяють йому перебувати легально в Польщі. Працедавець, який має намір працевлаштувати іноземця на сезонну роботу, повинен тільки зареєструвати подання про влаштування іноземця на роботу в службі занятості. В поданні повинні бути вказані дані працедавця та робітника, а реєстрація відбувається моментально під час візиту і є безкоштовною для обох сторін. Важливим є те, щоб іноземець отримав оригінал подання. Зареєстроване подання є підставою для отримання візи для іноземця. Також іноземний студент, який навчається в Польщі, може легально працювати без жодної візи, при умові що навчається на денній формі навчання та має карту перебування. В інших випадках потрібно мати дозвіл на роботу. В ситуаціях, коли студент складає документи на візу, замість дозволу на працю необхідно долучити до документів засвідчення про намір студента працювати в Польщі.

Polska-latawiec-logo

Працевлаштування іноземця, що походить з країн-членів Європейського союзу

Згідно підписаного закону 17 січня 2007 року, на території ЄС дозволено вільне переміщення робітників та можливість легального працевлаштування у всіх країнах  Євросоюзу. Працівник також може вибирати роботу, яка найбільш відповідає його очікуванням. Необхідність проживання на території країни, в якій працює іноземець дає йому в майбутньому можливість залишитись в цій країні. Для працевлаштування на території Польщі без необхідності отримання робочої візи мають право також жителі Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну і Швейцарії.

Polska-latawiec-logo

Обов’язкова прописка

Кожний іноземець, який перетнув кордон і має наміри проживати на території Польщі, зобов’язаний отримати прописку. Це означає, що він повинен повідомити до відповідних органів адресу свого нового перебування в даному місті чи селищі. Прописатися необхідно не пізніше, ніж на четверту добу перебування іноземця в Польщі. Від обов’язку прописуватись звільняються іноземці, які перебувають в готелях, гуртожитках, лікарнях та санаторіях. Ці особи прописуються у керівника чи виконуючого обов’язки керівника такого закладу на протязі 24 годин від моменту прибуття. Polska-latawiec-logo

Карта поляка

Карта поляка – це документ, який засвідчує приналежність до польського народу та надає досить істотні привілеї для його власника на території Польщі. Іноземець, який має карту поляка, може:

 • Без оплат отримати довгострокову візу в Польщу, яка надає можливість багаторазового в’їзду та виїзду в Польщу і країни Шенгенськї зони
 • Працювати на території Польщі легально і без необхідності жодних робочих віз
 • Вести в Польщі свою діяльність на таких самих умовах, як і громадяни Польщі
 • Безплатно навчатись в Польщі
 • Мати безкоштовне лікування на таких самих підставах, як і поляки
 • 37% пільг на проїзд у потягах
 • Безкоштовно відвідувати національні музеї
 • Першими отримувати фінансову допомогу, яка направлена на іноземців з польського бюджету.

Polska-latawiec-logo

Отримання польського громадянства за допомогою роботи

Польським громадянином вважається:

 • Іноземець, який отримав дозвіл на довготривале перебування в ЄС і має регулярний та стабільний дохід і правову підставу до винайму місця проживання

Рішення про надання польського громадянства іноземцю приймає компетентний воєвода за місцем проживання особи, яка має наміри отримати польське громадянство. Важливо: щоб отримати польське громадянство, іноземець повинен знати польську мову.  Це повинно бути підтверджено сертифікатом, що видається після здачі державного екзамену на знання польської мови, або дипломом про закінчення польського навчального закладу (школа, університет) чи дипломом про закінчення за кордоном навчального закладу, де заняття проводились на польській мові.

Дозвіл на довгострокове проживання на території ЄС

Дозвіл на довгострокове проживання в ЄС надає змогу проживати на території Польщі. Рішення в справі видання дозволу на перебування видається на необмежений термін. Сама карта довгострокового проживання дійсна 5 років, що означає, що після закінчення цього терміну потрібно виробити нову. На підставі дозволу на довгострокове перебування та території ЄС, виданого в Польщі, іноземець не має права працювати в інших країнах ЄС. Але може заснувати власну фірму у будь-якій країні ЄС чи знайти працедавця, котрий буде відповідальний за всі формальні справи, пов’язані з працевлаштуванням іноземця в одній з країн Європейського союзу. Дозвіл на довгострокове проживання дає можливість подорожувати по Шенгенській зоні, але не більше 3 місяців на протязі півроку. Дозвіл на довгостроковоге проживання в ЄС може отримати іноземець, котрий:

 • Перебував в Польщі безперервно на протязі 5 років
 • Отримував регулярний та стабільний дохід на протязі останніх 3 років
 • Має медичне страхування

У випадках перебування в Польщі на підставі візи або карти побиту та навчання в університеті чи школі, зараховується лише половина загального терміну перебування. Тобто, якщо Ви навчались 5 років, то зарахується Вам лише 2,5 роки. Перебування у Польщі вважається безперервним, якщо жоден з виїздів поза територію Польщі не був довший ніж 6 місяців і загальний час таких виїздів не перевищив 10 місяців за весь час перебування, хіба що вони були пов ‘язані з:

 • працею за межами Польщі, на підставі умови підписаної з працедавцем, фірма якого зареєстрована на території Польщі.
 • супроводженням дружини або чоловіка, який працював за межами Польщі, на підставі умови, підписаної з працедавцем, фірма якого зареєстрована на території Польщі
 • лікуванням іноземця.

Іноземець, який має статус сталого резидента однієї з країн ЄС, має право на отримання довгострокового дозволу на проживання на території Євросоюзу, якщо надасть, згідно з правовими нормами, причини такого рішення. Він повинен мати стабільне та регулярне джерело доходів, що покривають його утримання, та утримання його родини, а також медичне страхування.

Polska-latawiec-logo

Від 1 січня 2004 року мінімальна заробітна плата в Польщі складає 1640 злбрутто. Після вирахування медичного страхування та податків залишається 1280 зл нетто (на руки). Серед 28 країн ЄС Польща посідає 12 місце з точки зору номінальної заробітної плати. Після перерахунку на Євро виходить 393 EUROщомісяця. В обласних центрах середня заробітна плата часто перевищує у 2 рази номінальну зарплату, але вартість проживання та утримання значно вищі, ніж в провінціях. Оренда квартири – це 1000 зл+ 400 зл комунальних оплат. На харчування щомісяця йде мінімум 400 зл. Працюючи фізично на господарстві чи фермі, люди заробляють мінімальну зарплату, але при цьому не витрачаються на житло і харчування, оскільки мають гарантоване місце проживання та забезпечені харчуванням. На ринку праці бракує кваліфікованих спеціалістів – передусім інженерів різних спеціальностей, які могли б заробляти більше 2000 EURO щомісяця. Також високо оплачуються досвідчені ремісники. Школи іноземних мов потребують вчителів іноземних мов. Великим попитом користуються спеціалізовані опікуни для старших чи неповноцінних людей, а також люди без вищої освіти для робіт на будові та в промисловості. В зв’язку з швидким старінням нації, на протязі наступних років на ринку праці не вистачатиме кількасот працівників.

Polska-latawiec-logo

Наша фірма може Вам допомогти у пошуку роботи в Польщі. Починаючи від 2003 року ми спеціалізуємось на допомозі в отриманні фінансової допомоги з бюджету ЄС. Послугами нашої фірми  успішно скористалися більше 1000 підприємств зі всієї Польщі. Ми маємо досвід роботи з підприємствами з різних сферах діяльності – будівнича, промислова та інші, які відчувають потребу в працівниках, або які з нашою допомогою отримали дофінансування з бюджету ЄС на розвиток власної фірми. Ми маємо численні бізнес-зв’язки, завдяки котрим без проблем зможемо знайти для Вас гідну роботи. Оплативши абонемент вартістю 60 EURO/12 місяців, Ваше оголошення буде знаходитись в нашій базі іноземців, і буде доступне для багатьох індивідуальних підприємців, котрі за нашою допомогою шукають працівників до своїх фірм чи сільських господарств. Також ми пропонуємо допомогу у всіх адміністративних справах, пов’язаних з отриманням легальної роботи та місця проживання в Польщі лише за 250 EUR. Ми гарантуємо юридичну допомогу у разі невиконання працедавцем своїх обов’язків та в будь-яких інших неочікуваних ситуаціях. Ви отримаєте номер гарячої лінії, на яку зможете зателефонувати в будь-якій ситуації, щоб отримати допомогу чи пораду. Варто пам’ятати про необхідність легальної роботи та прописки в Польщі. Це допоможе отримати дозвіл на довгострокове проживання на території Європейського Союзу Вам і Вашій родині. Також ми пропонуємо наші послуги іноземцям, які можуть знайти роботу на території Польщі без нашої допомоги. На протязі 5 років можна втратити прописку чи місце проживання– пам’ятайте, що Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу. Заповніть заявку на розміщення Ваших даних в базі іноземців, які шукають роботу в Польщі

4