04 czerwca 2014 roku mija 25 lat odzyskania przez Polskę suwerenności politycznej i gospodarczej.

Data dodania:

04 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory kończące przeszło 40 lat rządów komunistów i gospodarki socjalistycznej. Po 25 latach wielkość polskiego PKB liczona w cenach bieżących zwiększyła się ośmiokrotnie. Dzięki temu Polska awansowała z 34 miejsca na miejsce 20 największych światowych gospodarek. Polska gospodarka od 1991 roku odnotowuje nieustanny wzrost będąc ewenementem w skali europejskiej. W tym czasie polski udział w światowym PKB zwiększył się dwukrotnie, a uwzględniając parytet siły nabywczej, Polacy zarabiają dziś 2/3 średniej dla krajów Unii Europejskiej.

„Ćwierć wieku temu , było bardzo trudno przewidzieć któremu państwu w Europie Środkowej pisany jest sukces, a któremu stagnacja i porażka” – pisze na łamach Poland Today Jan Cienski, korespondent Financial Timesa. Dziennikarz zwraca uwagę, że w dużo lepszej sytuacji od Polski wydawały się być choćby Węgry – z dużo wyższym PKB, mniej opresyjnym rządem i rozwiniętym sektorem prywatnym, a nawet Ukraina, która mogła pochwalić się dobrymi uczelniami, wykształconym społeczeństwem, rozwiniętym przemysłem ciężkim i kosmiczno-lotniczym oraz gigantycznym potencjałem rolnictwa. Na tym tle Polska – bankrut z przestarzałymi fabrykami, rozdrobnionym rolnictwem, buntowniczym społeczeństwem i niewielką liczbą surowców naturalnych – wypadała bardzo słabo.

-Wszyscy eksperci od spraw europejskich i sowieckich byli przekonani, że to Ukraina odniesie sukces, a Polskę czeka porażka – wspomina Andrzej Koźmiński Ostatnie 25 lat było dla Polski wyjątkowo korzystne. Nasz kraj rozwijał się znacznie szybciej niż inne państwa w regionie. W 1990 r. PKB per capita w Polsce wynosił 1,7 tys. USD, a w 2012 już 12,7 tys. USD. W tym samym czasie na Węgrzech wskaźnik wzrósł odpowiednio z 3,2 tys. USD do 12,5 tys. USD a na Ukrainie z 1,6 tys. USD do 3,9 tys. USD. Z danych wynika więc, że Polska najlepiej wykorzystała ten czas, ale niekoniecznie musiało tak być.