1 maja 2014 roku mija 10 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. 10 lat Polski w UE – bilans członkostwa

Data dodania:

  • Od 2004 r. skumulowany wzrost PKB mierzonego parytetem siły nabywczej (PPS) w okresie 2004-2012 wyniósł 46,3%
  • Dzięki większemu od unijnej średniej wzrostowi gospodarczemu przyśpieszył proces wyrównywania różnic rozwojowych. Jak wynika z ostatnich danych: w 2012 r. Polska osiągnęła 66,2% średniego PKB per capita dla UE-27, co pozwolił m.in. po raz pierwszy w historii wyprzedzić tradycyjnie bogatsze Węgry. Dla porównania w momencie akcesji w 2004 r. PKB Węgier wynosiło 62,7% unijnej średniej, a Polski jedynie 50,7%
  • Wbrew obawom Polska nie została zalana przez produkty unijne. Obecność polskich firm na europejskim wspólnym rynku, którym rządzą tzw. cztery swobody (wolny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału) wymusiła ich restrukturyzację, nowe inwestycje oraz optymalizację kosztów. W rezultacie od przystąpienia do UE notuje się poprawę dynamiki polskiego eksportu – eksport artykułów rolno-spożywczych od 2004 r. zwiększył się o ponad 400 %
  • Dzięki środkom unijnym dokonuje się bezprecedensowa modernizacja polskiej gospodarki i infrastruktury (np. długość autostrad w Polsce zwiększyła się z 552 km w 2004 r. do 1494 km w 2014 r.). Obecnie w UE rozpoczynamy kolejny wieloletni okres budżetowy 2014-2020, w którym Polska ponownie otrzymała największą pulę środków – blisko 106 mld euro.
  • Członkostwo w Unii uwiarygodniło Polskę w oczach inwestorów zagranicznych czyniąc z Polski najbardziej atrakcyjne miejsce dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły z poziomu 44 mld euro w 2003 r. do 178 mld euro w 2012 r.
  • Możliwość pracy za granicą ma przełożenie na transfery finansowe do kraju. Według szacunków NBP od 2004 do początku 2013 r. Polacy przesłali do kraju blisko 33 mld euro. Pieniądze te nie tylko stanowiły znaczące wsparcie dla polskich gospodarstw domowych, ale trafiając do polskiego obiegu gospodarczego miały również wpływ na wzrost PKB.
  • Oprócz wyjazdów zarobkowych znacząco zwiększyła się także mobilność polskich studentów – głównie w ramach unijnego programu Erasmus. Od momentu akcesji z tego programu skorzystało już ponad 130 tys. studentów z Polski, co stawia Polskę w czołówce UE.